Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Professionaliteit & Zorgvuldigheid

» Tijdens jouw contact- en/of informatieverzoek:

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
Wij beschikken tijdelijk over jouw gegevens vanaf het moment dat jijzelf een contact- en/of informatie verzoek hebt ingediend. Het kan ook zijn dat wij jouw gegevens hebben ontvangen van een relatie van jou, met het verzoek om contact met je op te nemen.

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van jouw contactverzoek, ontwikkelvraag en informatieverzoek. Alles wat je communiceert zal niet worden verstrekt aan derden.

Wat doen wij na afloop met jouw gegevens?
Wij vernietigen de gegevens die je aan ons hebt achtergelaten nadat je contact hebt gezocht met PEOPLE Unlimited. Jouw gegevens worden niet opgeslagen en worden niet gekoppeld aan een bestand voor het verzenden van een nieuwsbrief.


» Voor, tijdens en na afloop van jouw deelname:

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?
PEOPLE Unlimited is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PEOPLE Unlimited B.V.
Hoorneboeglaan 5,
1213 RE Hilversum
www.people-unlimited.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
PEOPLE Unlimited B.V. verwerkt je persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Alles wat je communiceert zal niet worden verstrekt aan derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mailadres.
 • Adresgegevens.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
PEOPLE Unlimited B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de relevante informatie die betrekking heeft op jouw deelname.
 • Het onderhouden van contact, voorafgaand, tijdens en na afloop van jouw deelname.
 • Het verzorgen van de administratieve afronding / de facturatie voorafgaand aan jouw deelname.
 • Het contact onderhouden met HR Management en het Management van onze klanten / organisaties.
 • Wij analyseren het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de functionaliteit van de website te kunnen upgraden.

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming
PEOPLE Unlimited B.V. neemt géén besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen en hun persoonsgegevens op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van PEOPLE Unlimited B.V. tussen zit.

PEOPLE Unlimited B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s en online systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Word, Excel en Exact:
  Dit is de software en het online administratie- en boekhoudpakket die wij gebruiken. Hierin worden jouw klantgegevens opgeslagen en vindt de boekhoudkundige verwerking plaats.
 • WordPress:
  Dit is een online content management systeem op een beveiligde server ten behoeve van het bouwen en onderhouden van onze website.
 • Google Analytics:
  Dit is een management systeem ten behoeve van het onderhouden en upgraden van onze website.

Hoe lang en waarom bewaren wij persoonsgegevens?
PEOPLE Unlimited bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende soorten van persoonsgegevens:

 • Contact gegevens:
  Voor het onderhouden van contact, voorafgaand, tijdens en na afloop van jouw deelname.
 • Administratie / Boekhouding / Belastingdienst:
  Wij zijn wettelijk verplicht om je gegevens 7 jaar te bewaren.
 • Persoonlijke Vragenlijst:
  Voorafgaand aan jouw deelname ontvang je een Persoonlijke Vragenlijst ter voorbereiding op jouw deelname.
  De persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen via de Persoonlijke Vragenlijst bewaren we 14 maanden.
  Het doel van het invullen van de vragenlijst is:
  – Voor jou om concreet te krijgen wat je tijdens en na de training wilt verbeteren en implementeren (privé & professioneel), waardoor het behalen van jouw persoonlijke en professionele doelen makkelijker wordt.
  – Voor de trainer om zich al voor aanvang van de training te kunnen verdiepen en te kunnen voorbereiden op jouw verwachtingen waardoor de training van nog grotere waarde kan zijn, voor jou en jouw organisatie.
 • Intakegesprek:
  Voorafgaand aan jouw deelname vindt een persoonlijk gesprek plaats. Dit gesprek is persoonlijk via de telefonisch of persoonlijk op een training locatie.
  Het doel van het intakegesprek is:
  – Voor jou om concreet te krijgen wat je tijdens en na de training wilt verbeteren en implementeren (privé & professioneel), waardoor het behalen van jouw persoonlijke en professionele doelen makkelijker wordt.
  – Voor de trainer om zich al voor aanvang van de training te kunnen verdiepen en te kunnen voorbereiden op jouw verwachtingen waardoor de training van nog grotere waarde kan zijn, voor jou en jouw organisatie.
 • De aantekeningen die wij maken gedurende dit gesprek bewaren we 14 maanden.
 • Referenties op de website:
  Deelnemers die een referentietekst laten plaatsen op de website van PEOPLE Unlimited B.V. hebben deze referentietekst persoonlijk (zelf) geschreven en hebben tevens toestemming gegeven aan PEOPLE Unlimited B.V. om de tekst en de persoonsgegevens te plaatsen.

Delen van persoonsgegevens met derden?
PEOPLE Unlimited B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden zodra dit noodzakelijk is voor jouw deelname / het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met personen / organisaties die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om zorg te blijven dragen voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PEOPLE Unlimited blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie hebt met PEOPLE Unlimited, heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien, na schriftelijk verzoek. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:

PEOPLE Unlimited B.V.
Hoorneboeglaan 5,
1213 RE Hilversum

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

PEOPLE Unlimited B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
PEOPLE Unlimited B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. direct contact met ons op:

PEOPLE Unlimited B.V.
Hoorneboeglaan 5,
1213 RE Hilversum

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 9 juli 2018.


» Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

We gebruiken Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Nico Koomans

Nico Koomans, Trainer People Unlimited

Senior trainer en oprichter van gespecialiseerd training bureau PEOPLE Unlimited. Nico heeft ruim 27 jaar ervaring met Leiderschap & Persoonlijke Ontwikkeling.

Lees meer over Nico Koomans ›

9,6
Nobel Prize Winner

phelps2Edmund Phelps:
"What exactly drives organizations and economies?"

"It’s awfully odd that we haven’t spent any time on attitudes.."
Waag je sprong!

Je wordt rijkelijk beloond!

Referenties

Michiel Klatte, MBA. Bedrijfskundig Manager, Radiotherapie, Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Medische Fotografie

De kern is dat Mastering your Excellence nieuwe dimensies zichtbaar maakt. Je krijgt een betere kijk op jezelf en op anderen waardoor het verbeteren van relaties en samenwerken stukken makkelijker gaat.
Durf je te gaan voor jouw succes?

Doe de intensieve persoonlijke training ‘Mastering your Excellence’ en ervaar direct welke jouw resultaten zijn!

logo people-unlimited nico-koomans
Wij bekrachtigen professionals bij de behoefte aan optimale kracht en excellence, bij het verwezenlijken en overtreffen van persoonlijke en professionele doelen.

Best gelezen artikelen
'De kloof tussen denken en succes'.

'Persoonlijke Ontwikkeling in je professionele omgeving'.

'De fundering voor succes'.