De fundering voor succes

Organisaties en de kloof tussen visie en werkelijkheid

De sleutel tot succesvol handelen ligt besloten in het identificeren en het succesvol overbruggen van de kloof die bestaat tussen de visie van zoals wij menen dat de werkelijkheid zou moeten zijn en zoals de realiteit zich daadwerkelijk manifesteert.

Inzicht, erkenning, aanvaarding en het vermogen om effectief te handelen zijn noodzakelijk om onze visie tot werkelijkheid te transformeren.

“Bestuurlijke dimensie”

Menig leider stelt zich ten doel om successen te behalen in wat wij noemen de ‘Bestuurlijke dimensie’, zoals: het creëren van waarde voor aandeelhouders, het waarmaken van de missie van de organisatie, het veroveren van markten, stijgende winstgevendheid, groei van marktaandeel, et cetera.

In onze gesprekken met leiders en medewerkers zien en horen wij echter telkens weer dat er, op zijn best, sterk van elkaar verschillende opvattingen binnen organisaties leven inzake welke de doelstellingen zijn en hoe die bereikt dienen te worden, in plaats van gedeelde helderheid en eensgezindheid omtrent ‘doelstellingen en methodes’.

De programma’s van People Unlimited ondersteunen organisaties bij het scheppen van een gedeelde en breed gedragen visie, missie en strategie door een integrale benadering: “Het neerzetten en verwezenlijken van gedeelde doelen kan (op lange termijn) alleen succesvol zijn wanneer aan andere vitale aspecten wordt voldaan”.

“Interpersoonlijke dimensie”

Een van de kerngegevens in de psychologie is dat mensen zowel individuen als sociale wezens zijn.

Dit klinkt simpel en logisch –en dat is het ook– maar de implicaties ervan hebben complexe groepsdynamieken tot gevolg! Om enthousiast en effectief te zijn zowel als individu en als groepslid, moeten we onderdeel zijn van een groter geheel, een groep of populatie, die ons het gevoel geeft nuttig en waardevol te zijn.

Het is onmogelijk om een dergelijk constructief gemeenschapsgevoel te creëren door alleen te focussen op successen in de ‘Bestuurlijke dimensie’. Vergeten we dit, dan zien we dat het niet lang duurt voordat mensen gedemotiveerd raken en hun enthousiasme voor en loyaliteit aan de organisatie verliezen. Op den duur raken mensen vervreemd van zowel zichzelf als van de collega’s binnen de groep. In plaats van ‘samen creëren’ gaat men ‘de competitie’ met elkaar aan, dat zorg voor “winnaars” en “verliezers”, en zullen uiteindelijk het succes vernietigen dat ze oorspronkelijk met elkaar hadden gecreëerd.

Bovenstaande lijkt een tekstboekcasus, maar het is schering en inslag in organisaties en teams van welke omvang dan ook. De conclusie moet dan ook zijn dat organisaties die niet fundamenteel en structureel investeren in het bouwen aan solidariteit, samenwerken en wederzijds respect door het creëren van een gedeelde ervaring voor hun mensen, op de lange termijn hun succes niet kunnen herhalen.

De programma’s van People Unlimited genereren een natuurlijke verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de menselijke gemeenschap, waardoor medewerkers een verhoogd commitment en betere zelfdiscipline ontwikkelen om gezamenlijk te komen tot een gedeelde visie en duurzame resultaten.

“Persoonlijke dimensie”

Een heel fundamentele manier waarop mensen zin aan hun leven toekennen, is door werk!

Om enthousiast te blijven over wat ze doen, om het beste van zichzelf bij te dragen aan de organisatie, de gemeenschap en het team, is het voor elk individu onontbeerlijk om te voelen en te ervaren dat ze de noodzakelijke ondersteuning krijgen om de beste te zijn en te worden die ze kunnen zijn, in ruil voor hun commitment en inspanningen.

Als mensen gelukkig willen zijn en beter willen presteren maar niet weten hoe, dan zien we in het algemeen een terugval in hun motivatie. Dit kost de organisatie veel tijd en geld, en het gevolg is daarbij persoonlijke frustratie en teleurstelling. Verminderde bereidheid tot samenwerken en gebrek aan teamspirit zijn enkele van de overige consequenties. Het resultaat is echter altijd lagere productiviteit en afgenomen loyaliteit aan de organisatie, waardoor enerzijds de gewenste resultaten niet worden behaald, en anderzijds de kans op ziekteverzuim toeneemt.

Eén van trefzekere signalen dat we ‘in deze persoonlijke kloof gevangen zitten’, is als we bij herhaling blijven denken en praten (blijven ‘malen’) over wat we zelf zouden willen doen, eigenlijk moeten doen, of wat anderen moeten doen. We zien dan dat -met alle goede bedoelingen- kennis en standpunten worden uitgewisseld alsof de gewenste gebeurtenissen ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Terwijl, als we de objectieve werkelijkheid bekijken, we moeten concluderen dat we al die theorie niet in de praktijk brengen: we zitten gevangen in een “persoonlijke kloof”.

Hoe de persoonlijke kloof te dichten?

Het mag helder zijn dat zonder de juiste aandacht voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling de groei van medewerkers en daarmee de groei van de organisatie zal achterblijven. Leiders dienen daarom mogelijkheden te scheppen, kansen en openingen te bieden en nieuwe horizonten te creëren voor zichzelf en hun mensen, zodat men zich voortdurend en duurzaam kan blijven ontwikkelen.

De programma’s van People Unlimited zijn er specifiek op gericht om haar deelnemers in staat te stellen al hun eerder opgedane theoretische (vak)kennis, (werk)ervaring en competities effectiever te kunnen inzetten, ten gunste van henzelf, het team en de organisatie!

Lees ook ons artikel: ‘De kloof tussen denken en succes’.

Lees ook ons artikel: ‘Persoonlijke Ontwikkeling in je professionele omgeving’.

Hoe we de ‘organisatorische kloof’ kunnen dichten?

Wanneer organisaties en teams de ‘Bestuurlijke dimensie’, ‘Interpersoonlijke dimensie’ en ‘Persoonlijke dimensie’ constructief weten te integreren, dan smelten de individuele en de corporate visies samen tot één gedeelde werkelijkheid.

People Unlimited

Wij zijn gecommitteerde partners, gedreven door passie en mensenkennis, om organisaties, leiders, (senior-) managers, medewerkers, specialisten en ondernemers, actief te ondersteunen in het transformeren van hun visie tot werkelijkheid.

Iedere keer wanneer dat plaatsvindt, wordt onze visie werkelijk.

Wil je meer weten over onze unieke trainingen?

Neem contact met ons op via 020-6236461. Of vraag meer informatie aan over onze unieke trainingen.

 

Laat je persoonlijk informeren

Bel  020 623 64 61 of laat je gegevens hieronder achter, zodat wij contact met je kunnen opnemen.
Aan de hand van jouw ontwikkelvraag kunnen wij de juiste informatie aan je geven.

Jouw privacy
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van jouw contactverzoek, ontwikkelvraag en informatieverzoek. Alles wat je communiceert zal niet worden verstrekt aan derden.

De velden met een ster * zijn nodig om je vraag of bericht zo goed mogelijk te beantwoorden.

Adres

PEOPLE Unlimited B.V.
Telefoon kantoor: +31 (0)20 623 64 61
Telefoon Nico Koomans direct (mobiel): +31 (0)6 24 50 49 05
Mail: info@nullpeople-unlimited.nl

Postadres: Buitenplaats De Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum
Bezoekadres (op afspraak): Brouwersgracht 675, Amsterdam

Trainingslocatie: Onze trainingen worden verzorgd op Buitenplaats De Hoorneboeg. De locatie is centraal gelegen en in de natuur, beschikt over een hoge mate aan privacy en is goed bereikbaar.

Nico Koomans

Nico Koomans, Trainer People Unlimited

Senior trainer en oprichter van gespecialiseerd training bureau PEOPLE Unlimited. Nico heeft ruim 27 jaar ervaring met Leiderschap & Persoonlijke Ontwikkeling.

Lees meer over Nico Koomans ›

9,6
Nobel Prize Winner

phelps2Edmund Phelps:
"What exactly drives organizations and economies?"

"It’s awfully odd that we haven’t spent any time on attitudes.."
Waag je sprong!

Je wordt rijkelijk beloond!

Referenties

Piet-Jan Hollemans, Commercieel & Kwaliteitszorg Manager, Jeveka Amsterdam

Persoonlijk ben ik nu veel beter in staat om echt in gesprek te blijven ook als het over de ‘moeilijkere’ dingen gaat. Hierdoor zijn zaken sneller opgelost en bereik ik veel meer.
Durf je te gaan voor jouw succes?

Doe de intensieve persoonlijke training ‘Mastering your Excellence’ en ervaar direct welke jouw resultaten zijn!

logo people-unlimited nico-koomans
Wij bekrachtigen professionals bij de behoefte aan optimale kracht en excellence, bij het verwezenlijken en overtreffen van persoonlijke en professionele doelen.

Best gelezen artikelen
'De kloof tussen denken en succes'.

'Persoonlijke Ontwikkeling in je professionele omgeving'.

'De fundering voor succes'.